Våre tjenester

Vi dekker det totale tjenestespekter som det forventes at et profesjonelt kongressbyrå skal kunne levere.

Noen oppdragsgivere har behov for hele tjenestespekteret vårt, mens mange har kun behov for prosjektledelsebudsjettering, regnskap og deltakerregistrering.

Uansett behov og omfang, vi kan hjelpe deg.

Ring meg for en uforpliktende prat:

Anne Guri Sklet

Digitale konferanser

Dette krever nye teknologiske løsninger. Gyro Conference har lang erfaring i å arrangere tradisjonelle konferanser og kongresser. Nå lanserer vi også en digital løsning – OnAIR.

Regnskap / Budsjettkontroll

Vi har solid erfaring med økonomistyring. Vi holder tak i alt fra lønn til forelesere, fakturering av sponsorer til fullstendig MVA-oppgjør.

Deltakerservice

En hyggelig og profesjonell håndtering og oppfølging av hver enkelt deltaker er viktig. Vi ordner alt relatert til invtasjoner, navneskilt, deltakerlister og statistikker.

App

Ved bruk av vår app kan deltakerene få all relevant informasjon lett tilgjengelig! Vi tilpasser innholdet etter kundens ønske.

Abstracthåntering

Vitenskapelige kongresser formes av innsendt abstracts fra kompetansemiljøer. Abstracts håndteres digitalt gjennom vårt velprøvde arrangementsystem levert av EventsAIR.

Sosialt program

Det er innen gode sosial rammer nettverk bygges. Vi arrangerer alt fra mottagelser og gallamiddager med underholdning, til opplevelser på idretts- eller konsertarenaer.

Hotellbooking

Vi sørger for innbetalinger, bekreftelser og evt. ombookinger mot hotell i forkant av arrangementet, slik at du ikke bærer noe form for økonomisk risiko/forpliktelse.

Møteteknikk

Møteteknisk gjennomføring er en viktig suksessfaktor. Presentasjon av både faglig program og kunstneriske innslag må forberedes godt i forhold til lokalenes utforming og størrelse når det gjelder lyd, lys og bilder/film. Vi planlegger dette i forhold til krav og ønsker fra deg som oppdragsgiver.

Transport

Vi sørger for at gjestene kommer trygt fram! Vi stor for forhandling av avtaler med fly/tog/buss og VIP-transport, utarbeidelse av transportplaner og koordinering under gjennomføring. Dette kan være en krevende oppgave som krever kunnskap og erfaring.

Utstilling

Utstilling er en viktig inntektskilde for arrangører samt en arena for salg og markedsføring av tjenester og produkter for aktuelle utstillere. Vi bidrar med salg, kontrakter, fakturering og praktisk oppbygging og gjennomføring av utstillingen.

Evaluering

Evaluering er viktig for å vurdere om man faktisk har oppnådd de målsettingene man satte seg ved planleggingens oppstart. Vi tilbyr verktøy som gjør det mulig å foreta en rask og lett gjennomførbar evaluering hos deltakerne i etterkant av en konferanse.

Foreleserservice

Forelesere er sentrale innholdselementer i en konferanse. Det er viktig at arbeidsforholdene legges til rette samt at betingelsene for foreleserne ivaretas.

Gjennomføring

Prosjektleder styrer vår stab som sørger for prikkfri gjennomføring. Fra registreringsfase, til informasjon og logistikk underveis og til nedrigg.

La oss snakke om din visjon og hvordan vi kan hjelpe