SOSIALT OG KULTURELT PROGRAM

Sosiale og kulturelle innslag under en konferanse gjør opplevelsen av arrangementet komplett. Om det skal være kunstneriske og musikalske innslag eller aktiviteter avhenger av målgruppen for arrangementet samt den profil som er valgt for arrangementet.

Gyro Conference har kunnskap, mange kontakter og kreative ideer!