PROSJEKTLEDELSE OG MÅLSTYRING

  • Bidra i utvikling av strategi for arrangementet, herunder definere formål med arrangementet, definere målsettinger og suksesskriterier for arrangementet
  • Bidra med å utvikle konsept for arrangementet, dvs utvikle idéer og rammer, samt definere etterlatt inntrykk
  • Bidra med kreativ løsning, velge arena, underholdning, sosialt program
  • Utarbeide fremdriftsplan og kjøreplan sammen med oppdragsgiver
  • Planlegging, organisering og gjennomføring
  • Evaluering og resultatmåling
  • Det faglige og vitenskapelige innholdet i arrangementet ivaretas av oppdragsgiver og dens fagkomité.