Våre tjenester –

Foreleserservice

Gyro Conference inngår skriftlige avtaler med foreleserne der det fremgår hva den enkelte skal ha dekket og godtgjort i form av honorarer og reisekostnader.

Vi foretar utbetalingene og rapporterer inn skatt og avgifter.

Gyro Conference vil også sørge for at foreleseres tekniske behov ivaretas og kvalitetssikres.

La oss snakke om din visjon og hvordan vi kan hjelpe