FORELESERSERVICE

Gyro Conference inngår skriftlige avtaler med foreleserne der det fremgår hva den enkelte skal ha dekket og godtgjort i form av honorarer og reisekostnader.

Vi foretar utbetalingene og rapporterer inn skatt og avgifter.

Gyro Conference vil også sørge for at foreleseres tekniske behov ivaretas og kvalitetssikres.