Våre tjenester –

Evaluering

Evaluering er viktig for å vurdere om man faktisk har oppnådd de målsettingene man satte seg ved planleggingens oppstart.

Gyro Conference tilbyr verktøy som gjør det mulig å foreta en rask og lett gjennomførbar evaluering hos deltakerne i etterkant av en konferanse.

La oss snakke om din visjon og hvordan vi kan hjelpe