Prosjekter

Sikkerhetsfestivalen

Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling. Den ble arrangert for første gang i 2019.

Avfallskonferansen

Avfall Norge samler hvert år rundt 1000 mennesker til en tredagers konferanse med fokus på å inspirere, dele viktig kunnskap og vedlikeholde og bygge nettverk.

Alle prosjekter

Interpraevent

Interpraevent ble arrangert som en virtuell kongress i 2021. Konferansen er et møtepunkt for forskere, studenter og andre som jobber med naturfarer.

ISSPD

The International Society for the Study of Personality Disorders (forkortet ISSPD) er et internasjonalt samfunn dedikert til å fremme forskning på personlighetsforstyrrelser.

Kardiologisk Høstmøte

380 kardiologer er samlet på Fornebu for etterlengtet påfyll og sosialt samvær.

Snowballkonferansen

Snowballkonferansen 2021 hadde rekordmange deltagere – over 300 påmeldte.

ENOVA

Enova SF arrangerer årlig en stor konferanse innen miljø hvor Gyro er ansvarlig for hele konferansen og Gyro Conference er ansvarlig for deltagerservicen.

Schibsted Kick-Off

Gyro Conference sørget for at over 1400 deltagere ble godt tatt vare på Schibsted sitt Kick -Off i Barcelona i 2016.

Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk

Gyro Conference sørger for at symposiumet hvert år blir en suksess

Norsk Oftalmologisk Forening

Gyro Conference sørger for at Norsk Oftalmologisk forening gjennomfører sitt høstmøte hvert år på Soria Moria Hotel i Oslo.