GJENNOMFØRING

Prosjektleder styrer vår stab som sørger for prikkfri gjennomføring. Fra registreringsfase, til informasjon og logistikk underveis og til nedrigg.