MØTETEKNIKK

Møteteknisk gjennomføring er en viktig suksessfaktor. Presentasjon av både faglig program og kunstneriske innslag må forberedes godt i forhold til lokalenes utforming og størrelse når det gjelder lyd, lys og bilder/film.

Vi planlegger dette i forhold til krav og ønsker fra deg som oppdragsgiver. Samarbeidspartnere innen feltet møteteknikk varierer fra arenaens eget utstyr til at eksterne leverandører engasjeres.

Det viktigste vi kan gjøre er å finne et riktig, kvalitetsmessig og kostnadsmessig godt teknisk nivå for nettopp ditt arrangement.