NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER

Nettsiden er et sentralt markedsføringsverktøy for konferanser. Vi bygger opp nettside for ditt arrangement. Spekteret varierer fra det helt enkle til det mer fancy – helt ut fra ditt behov og budsjett.
Gyro Conference bistår med å utvikle markedsplan. Skriftlig materiell som invitasjoner, «First announcement», «Second announcement», program, etc, er også sentrale elementer. Vi bidrar med utvikling av materiell og design.

Bruk av sosiale medier er etter hvert viktige kommunikasjonskanaler både i forkant, under og i etterkant av konferanser. Vi kan ivareta dette for å optimalisere markedsføring og kommunikasjon overfor dine målgrupper.