UTSTILLING

Utstilling er en viktig inntektskilde for arrangører samt en arena for salg og markedsføring av tjenester og produkter for aktuelle utstillere.

Gyro Conference bidrar med salg, kontrakter, fakturering og praktisk oppbygging og gjennomføring av utstillingen.