ABSTRACTHÅNDTERING

I forbindelse med vitenskapelige konferanser og kongresser skal det ofte innhentes abstracts. Abstracts presenteres muntlig eller på postere (plakater) under konferansen. Gyro Conference tilbyr håndtering av abstracts i et velfungerende abstractssystem. Vi tilbyr:

  • Oppbygging
  • Utarbeidelse av retningslinjer / «guidelines»
  • Mottak
  • Katalogisering
  • Fagkomité benytter abstractssystem for vurdering og karaktersetting
  • Bekreftelse til innsender
  • Posterutstilling