DELTAKERSERVICE

Suksess for deltakerservice er en kombinasjon av en godt tilrettelagt teknisk løsning samt et serviceinnstilt menneskelig apparat. Dette tilbyr vi ved at alle påmeldinger blir håndtert i et velutviklet web basert arrangementssystem samt at våre medarbeidere ivaretar hver enkelt deltaker med en høy servicegrad. I dette inngår følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av påmeldingsskjema for registrering
  • Registrering av deltakere, foredragsholdere, gjester, utstiller representanter etc
  • Utsendelse av bekreftelse på mottatt påmelding
  • Betalingsfunksjoner via faktura eller kredittkort
  • Purringer
  • Deltakerlister, totale og i henhold til ønskede kategorier
  • Navneskilt