HOTELLBOOKING

I de aller fleste arrangement inngår det å forhandle avtaler med et eller flere hotell. Hoteller som oftest vesentlige leverandører av flere tjenester i et arrangement.

  • Rom
  • Konferanselokaliteter
  • Møtetekniske tjenester
  • Lunsjer
  • Kaffepauser
  • Middager
  • Festmiddager

Vår erfaring og kompetanse rundt forhandlinger med hotell er en uvurderlig faktor ved inngåelse av avtaler. Vi kjenner prisnivåene og vet hva man bør forvente av leveransene fra hotellene. Når avtalene er inngått vil vårt ansvar være å følge opp hotellavtalene samt å gi hotellene den informasjonen de trenger i forhold til antall boende, antall deltakere, antall lunsjer, middager etc. Dette er elementer som har økonomiske konsekvenser i forhold til budsjett og til slutt regnskapet.

Vårt ansvar vil også være fakturakontroll i etterkant. Konferansearbeid gjennom 20 år gjør at vi kjenner de aller fleste hotell, større lokaliteter og destinasjoner i Norge.