ISSPD

ISSPD

The International Society for the Study of Personality Disorders (forkortet ISSPD) er et internasjonalt samfunn dedikert til å fremme forskning på personlighetsforstyrrelser.

Gitt den vedvarende usikkerheten knyttet til COVID-19-pandemien, bestemte organisasjonskomiteen at kongressen i sin helhet skulle holdes i et virtuelt format.

Gyro Conference sørget for at ISSPD2021 ble vellykket gjennomført digitalt med vår online plattform – OnAIR.

Vi håndterte ca 330 foredragsholdere med forhåndsinnspilling av foredrag, klippet sammen og livesending til 6 parallelle sesjoner over 3 dager.

Totalt ble det sendt 162 timer med livesending på disse dagene.