Norsk Oftalmologisk Forening

Norsk Oftalmologisk Forening

Hver høst sørger Gyro Conference, med prosjektleder Heidi Myrseth i spissen, for at Norsk Oftalmologisk forening får gjennomført sitt høstmøte med over 200 deltagere og 25 utstillere på Soria Moria Hotel i Oslo.

Gyro Conference sine oppgaver under høstmøte er å ha det overordnede ansvar i forbindelse med planlegging og gjennomføring i samarbeid med Norsk Oftalmologisk forening. Vi utarbeider påmeldingside, budsjett / regnskap og operativ gjennomføring. I tillegg til evaluering av prosjektet i etterkant samt resultatmåling.

Nøkkelord her er planlegging, organisering og gjennomføring.

Suksess for deltakerservice er en kombinasjon av en godt tilrettelagt teknisk løsning samt et serviceinnstilt menneskelig apparat. Prosjektleder har sammen med prosjektkoordinator ansvaret for at alle påmeldinger blir håndtert i vårt arrangementssystem samt at våre medarbeidere ivaretar hver enkelt deltaker med en høy servicegrad.

På dette prosjektet leverte vi følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av påmeldingsskjema for registrering, med utsendelse av bekreftelse på mottatt påmelding
  • Registrering av deltakere, foredragsholdere, gjester, utstillerrepresentanter etc
  • Oppfølging av hotellavtale og avbestillingsfrister
  • Utarbeidelse av kjøreplan og kvalitetssikring
  • Betalingsfunksjoner via faktura
  • Purringer
  • Deltakerlister, totale og i henhold til ønskede kategorier
  • Navneskilt
  • Utstillertjeneste
  • Koordinering av produksjon og trykking av programhefte.