Snowballkonferansen

Snowballkonferansen

Snowballkonferansen 2021 hadde rekordmange deltagere – over 300 påmeldte.

Om prosjektet

Snowballkonferansen arrangeres hvert år i vinterhalvåret, og er en nasjonal konferanse om destinasjonsutvikling.

Målgruppen for konferansen er reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap, arrangører, FoU-miljøer og offentlige aktører.

Snowball er et utviklingsprosjekt som driftes av Visit Lillehammer. Prosjektet eies av flere aktører, de fleste reiselivs- og opplevelsesaktører, men også kunnskapsmiljøene HiL, Østlandsforskning og Lillehammer Kunnskapspark er eiere.

I tillegg er det offentlige sterkt representert både i Styringsgruppen og gjennom finansiering (Regionrådene i Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdal, Innovasjon Norge og Oppland Fylkeskommune).

Gyro Conference sørget for at Snowball ble vellykket gjennomført digitalt med vår online plattform – OnAIR.

Heidi Myrseth

Prosjektleder

heidi.myrseth@gyro.no
(+47) 920 10 998