Interpraevent

Interpraevent

Interpraevent ble arrangert som en virtuell kongress i 2021. Konferansen er et møtepunkt for forskere, studenter og andre som jobber med naturfarer.

Om prosjektet

Interpraevent ble arrangert som en virtuell kongress i 2021. Konferansen er et møtepunkt for forskere, studenter og andre som jobber med naturfarer. Interpraevent er en flott mulighet til å møte kolleger fra hele verden, og høre presentasjoner fra ledende eksperter.

I tillegg til presentasjoner, plakater og diskusjoner, tilba Interpraevent “virtuelle ekskursjoner” med storymaps til steder på Norges kuperte vestkyst. Mange bosetninger her er snøskredutsatte, og må lære seg å leve med risikoen for naturfarer.

Hovedtemaene var risikostyring og -policy, datainnsamling og modellering, fare- og risikovurdering, og fare- og risikostyring

Gyro Conference sørget for at Interpraevent ble vellykket gjennomført digitalt med vår online plattform – OnAIR.

Øivind R. Lie

Senior prosjektleder

oivind.lie@gyro.no
(+47) 911 64 248