Manuellterapeutenes Servicekontor

Gyro Conference sørger for at manuellterapeutene får sitt årlige tverrfaglige seminar

Anne Guri Sklet
SENIOR PROJECT MANAGER

anne.guri.sklet@gyro.no
+47 909 92 705

Gyro Conference sørger for at Manuellterapeutenes Servicekontor får gjennomført sitt tverrfaglige seminar med over 220 deltagere og 15 utstillere hver år, nytt sted fra år til år.

Gyro Conference sine oppgaver ved seminaret er å ha det overordnede prosjektlederansvaret i forbindelse med planlegging og gjennomføring i samarbeid med Manuellterapeutenes Servicekontor. Vi utarbeider påmeldingside, nettsider, budsjett / regnskap, sørger for operativ gjennomføring og beredskapsplanlegging. I tillegg til evaluering av prosjektet i etterkant samt resultatmåling.

Gyro Conference sørget for utsending av teaser, invitasjoner, nyhetsoppdateringer og praktisk info til alle påmeldte deltagere.

Nøkkelord her er planlegging, organisering og gjennomføring.

Suksess for deltakerservice er en kombinasjon av en godt tilrettelagt teknisk løsning samt et serviceinnstilt menneskelig apparat. Prosjektleder har sammen med prosjektkoordinator ansvaret for at alle påmeldinger blir håndtert i vårt arrangementssystem samt at våre medarbeidere ivaretar hver enkelt deltaker med en høy servicegrad.

På dette prosjektet leverte vi følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av påmeldingsskjema for registrering, med utsendelse av bekreftelse på mottatt påmelding
  • Oppfølging av hotellavtale og avbestillingsfrister
  • Utarbeidelse av kjøreplan og kvalitetssikring
  • Registrering av deltakere, foredragsholdere og gjester
  • Betalingsfunksjoner via faktura eller kredittkort
  • Purringer
  • Deltakerlister, totale og i henhold til ønskede kategorier
  • Navneskilt

Lyst til å vite mer om prosjektet ? Eller lurer på hvordan vi kan hjelpe deg med din konferanse eller seminar?

Ta kontakt med prosjektleder Anne Guri Sklet