Budsjettmal Gyro Conference

Total

Inntekter

Utgifter

Differanse

Inntekter

Billettinntekter
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Early Bird billetter

Standard billetter

Ledsagerbilletter
Sponsorer
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Sponsorpakke 1

Sponsorpakke 2
Utstillere
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Utstilleravgift
TOTALT

Utgifter

Transport
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Buss / transfer

Persontransport
Hotell
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Hotellrom

Måltider
Lokaler
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Konferansesal
Bidragsytere
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Konferansier

Foredragsholdere

Underholdning

Gave til bidragsytere
Deltakerservice
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Personlig deltakerhåndtering

Koordineringssystem
Utstillere
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Teknikk / utstyr
Teknikk
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Lyd

Lys

Scene

AV

Personell til produksjon
Medieproduksjon
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Lyd / musikk

Video

Presentasjoner

Personell til produksjon
Produksjon
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Personell til forarbeid

Personell til produksjon

Personell til etterarbeid
Aktiviteter
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Markedsføring
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Digitale tjenester

Informasjonsmateriell
Prosjektledelse
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Ekstern prosjektledelse
Buffer / annet
Kommentar
Pris
Antall
Totalt

Avsetning uforutsette utgifter
TOTALT