Gyro Conference + Congress-Conference

Vi har gleder av å informere om at Congress-Conference AS (CC) og Gyro Conference AS har inngått avtale der CC blir en del Gyro Conference fra og med 01.01.2021.

Kontakt oss

Øivind er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim med spesialområde prosjektledelse. Fra 1991 til 2020 var han administrerende direktør og senior prosjektleder i Congress-Conference, hvor han blant annet var ansvarlig for å planlegge og gjennomføre de største vitenskapelige kongressene som har blitt avholdt i Norge.

Med over 32 års erfaring innenfor kongress- og arrangementsbransjen som Senior Prosjektleder har han med seg bred og rikelig erfaring fra hundrevis av nasjonale og internasjonale arrangementer innenfor offentlig og privat sektor, med alt fra 60 – 6000 deltagere for bl.a. Utdanningsdirektoratet, Pareto, Forskningsrådet, Klima- og miljødepartementet, Stortinget, Helsedirektoratet, og en rekke faglige institusjoner som UIO, NMBU, UIB, NTNU og UIT, samt organisasjoner som Norsk Cardiologisk selskap etc. Det er svært gledelig å se at de fleste av hans gamle og nåværende kunder følger med til Gyro Conference.

Norges ledende kongressarrangører

CC og Gyro Conference er Norges mest erfarne kongressarrangører, og har gjennomført de aller største faglige kongressene som har blitt holdt i Norge.

Større, sterkere og bedre sammen

Dette har vært en prosess som har pågått over tid og begge parter syntes at tiden nå var inne for å forene krefter. Selskapene har mange likheter, og begge parter har stor tro på gode fremtidige synergier.

Gjennom partnerskapet vil selskapene både komplementere og styrke hverandres kompetanse og tjenester.

Ytterligere bredde og kompetanse

Sammen vil selskapene få en betydelig kundeportefølje, og begge parter er enige om at sammen vil vi stå langt sterkere i møte med fremtidige utfordringer og muligheter konferanse- og eventmarkedet.

Partnerskapet innebærer en bredere tilstedeværelse i markedet, og selskapene kan mer effektivt betjene kunder i både Norge og utlandet.

Begge parter har stor tro på denne satsningen, og vi er sikre på at kunder og samarbeidspartnere skal få oppleve de positive synergiene dette partnerskapet vil gi.

Publisert
Kategorisert som Blogg